Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Jauna moteris ištekėjo jau penktą kartą. Vestuvių naktį vyras pastebėjo, kad ji dar mergaitė. Labai nustebęs, klausia:
– Sakyk, bet tu juk keturis vyrus turėjai? Kaip čia taip?
– Na, matai, – sako žmona, – mano pirmi trys vyrai buvo pianistas, komunistas ir programuotojas. Pianistas viską darydavo pirštais. Tas, kuris buvo komunistu, tai iš viso tik žadėdavo ir žadėdavo. O trečias vyras, programuotojas, nuolat sėdėdavo prie kompiuterio…
– O kaip ketvirtas?
– O ketvirtas buvo politikas ir jam gaudavosi tik per užpakalį…

Įtartina, kai su draugais iškylauji prie ežero ir jau septynias valandas niekas neina į tualetą. Visi tik geria alų ir maudosi.

Grįžta vyras į namus,o jo žmona atstačiusi užpakalį plauna grindis, praeidamas sako jai:
- Patrauk savo kombainą…
Vakare guli abu lovoj, o vyras tuo tarpu meilikauja, glamonėja, o žmona pasako jam:
- Dėl vienos varpos kombaino nekursiu…

Mama siunčia laišką sūnui į kalėjimą.
- Kai tave pasodino, man labai blogai, nei ūkis apdirbtas, nei bulvės sėtos nei daržas artas.
Sūnus iš kalėjimo mamai:
- Tu nesiknisk po tą daržą, po to ir tave pasodins, ir man dar pridės.
Mama sūnui i kalėjimą:
- Kai atsiuntei laišką kartu atvažiavo ir policija, išrausė visą daržą, nieko nerado. Išvažiavo pikti kaip velniai.
Sūnus mamai iš kalėjimo:
- Kuo galėjau, tuo padėjau. Bulves sodinkit patys.

-Daktare, kas manęs laukia? Operacija? Amputacija?
-Nu nepasakosiu aš jum dabar visko - jum tada bus neįdomu.

Važiuoja suvalkietis taksi per kalnus. Staiga taksi nuslysta nuo skardžio ir lekia į prarają. Suvalkietis pradeda šaukti vairuotojui:
- Po velnių, nors skaitliuką išjunkite!

Eina laidotuvių procesija. Tik nešikai karstą neša pavertę ant šono. Vienas praeivis ir klausia jų:
-Ką čia laidojat, kad taip įdomiai karstą nešat?
Vienas nešikų atsako:
-Mano uošvę laidojam. O taip nešam dėl to, kad kai nešam normaliai, ji knarkia.

Vyksta gramatikos pamoka:
Mokytoja prie lentos iškviečia Rūtelę ir sako:
-Parašyk sakinį su žodžiais “mergaitė” ir “miškas”.
Rūtelė parašė: “Mergaitė išėjo iš miško”
-Gerai, Rūtele, sėskis, o tu , Petriuk, perdaryk tą sakinį į neigiamą.
“Ne mergaitė išėjo iš miško”.
-Ne, Petriuk, negerai, reikia ištaisyti – sako mokytoja.
-Panele mokytoja, šito jau neištaisysi – šitas jau visam gyvenimui…

Mergina kalbasi su vaikinu:
– Žinai, pagaliau išlaikiau teises. Dabar mašiną renkuosi. Gal patartum kokią man geriausia būtų įsigyti?
– Skalbimo…

Grįžo vyriškis iš Palangos kurorto ir savo kompanijoje pasakoja apie kurortą, rodo nuotraukas:
- Čia Silva, mes su ja mylėjomės iš eilės. O štai čia Daiva. Ji buvo su Kaziu, o kai susipyko išėjo pas Algį.
Staiga vienas iš vyriškių atpažįsta nuotraukoje savo žmoną, kuri tuo metu atostogavo Palangoje, ir klausia:
- Na, o štai šita?
- O šita buvo ištikima - su savo vyru atvažiavo ir su juo išvažiavo.

Vadybininkui skamba telefonas. Jis atsiliepia, o ten malonus moteriškas balsas:
-Laba diena. Ar jūs norite sekso telefonu?
-Žinoma noriu.
-Tada gerai, sujungiu jus su direktorium.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18](19)[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]