Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Piktasis tarybinis berniukas Vovočka. Jau naujaisiais laikais. Mokykloje. Mokytoja klausinėja:
- Vaikai, ar galvojote, kuo tapsite, kai suaugsite? Kur mokysitės? Kokią specialybę įgysite?
- Aš tapsiu gydytoja, - pakelia ranką Marytė. - Gydysiu žmones, kad visi būtų sveiki ir laimingi, niekada nesirgtų...
- O aš tapsiu inžinieriumi, - sako Petriukas, - nes inžinieriai kuria naują techniką, kompiuterius, jų dėka gyventi lengviau.
- O aš ant jūsų visų dėjau, - sako Vovočka. - Dėjau ant mokesčių, dėjau ant prezidento, dėjau ant kariuomenės. Ir ateityje dar labiau dėsiu. Todėl tapsiu kunigu.

-Kodėl tu savo šuns nešeri? Staugia lyg kariamas.
-Ką tu, čia mano duktė rengiasi stoti į konservatoriją.

- O, labas, Petrai! Gal nubėktum į parduotuvę alaus?
- Ką?!!! Tai oligarchinė socialinės tironijos išraiška! Nustokit mane ekspluatuoti! Nes kitaip mano asmenybė kolapsuos!
- O, Petrai! Pavaišink ir mane tokia žole?

Tėvai išsiuntė du savo mažus sūnus į skautų stovyklą. Pro poros savaičių į duris kažkas pabeldžia. Atidaro ir mato: stovi toks didelis žmogėnas niūriu veidu. pažastyse du karstelius laiko:
- Ar jūs petraičiai? Savo vaikus į stovyklą siuntėte?
- Ttttt...ttaippp... - Suveblena tėvas. Motina tuo tarpu jau spėja susmukti ant grindų.
- Tai va, jie šituos daiktus savo rankomis padarė, prašė jums perduoti...

Per biologijos pamoką mokytoja rodo visokius kiaušinius ir pasakoja:
- Vaikai, va štai šitie mažyčiai - karvelio. O tie margi - anties. Tie dideli - gulbės...
- Vaikai, o ar žinote, kieno juodi kiaušiniai? - vaikai tyli, niekas nežino. Petriukas nei iš šio, nei iš to pasako:
- Negro!
- Petriuk, kaip tu drįsti? Sėsk, 2!
- Ir pas negrą du!
- Kuolas!
- Ir pas negrą kuolas!
- Viskas! Lauk iš klasės, rytoj tėvą atsivesi! - piktinasi mokytoja.
- Ir pas tėvą tas pats! - šukteli anas išeidamas.

Vyras žmonai:
- Nuuu, motin, tu ir išstorėjai!
- Tu į save pažiūrėk, žiūrėk kokį pilvą
užsiauginai!
- Tai ne pilvas, o Šlovės kalva!
- Aha, o po ja kas? Kritęs karys?

Atjoja kaubojus pas meilužę, pastato arklį po langu ir sako jam:
- Stovėk čia, jeigu grįžtu vyras, aš iššoku iš trečio aukšto ant tavęs ir dingstam. Nueina kaubojus pas meilužę, ten 'fiti miti', staiga beldimas į duris. Kaubojus:
- Vyras! - ir iššoka pro langą.
Meilužė atidaro duris, o ten arklys:
- Pasakykit šeimininkui, aš čia palauksiu, lauke lyja...

Kaip elgtis lifte:

1. Kai lifte be tavęs yra tik vienas žmogus, patapšnok jam per petį ir apsimesk, kad tai padarei ne tu.
2. Spausk lifto mygtukus ir apsimesk, kad trenkė elektra.
3. Pasisiūlyk paspausti mygtukus ir tyčia spausk visai ne tuos.
4. Laikyk koją tarp lifto durų, neleisdamas joms užsidaryti, kitiems aiškink, kad lauki draugo. Vėliau leisk durims užsidaryti ir pasisveikin su ,,draugu".
5. Tarsi netyčia numesk kokį daiktą, o kai bendrakeleiviai bandys pakelti, sušuk: ,,Jis mano".
6. Atsinešk į liftą fotoaparatą (pageidautina su blykste) ir visus fotografuok.
7. Pastatyk kampe lagaminą ir visų klausinėk, ar jie girdi ką tiksint.
8. Staiga paklusk bendrakeleivio: ,,Ar tu tai pajutai?".
9. Labai arti prie ko nors stovėk, retkarčiais apuostydamas.
10. Kai durys užsidarys, raminančiu tonu tark: ,,Nesijaudinkit, jos vėl atsidarys".
11. Bendrakeleiviams aiškink, kad gali matyti jų aurą.
12. Sušuk: ,,Grupinis apsikabinimas" ir priversk visus apsikabinti.
13. Nutaisyk skausmingą veido miną ir kartok visiems: ,,Užsičiaupkite, tiesiog užsičiaupkite visi".
14. Truputėlį prasek rankinę ir paklausk: ,,Tau ten oro užtenka?".
14. Kurį laiką įtariai žiūrėk į vieną iš keleivių, tada ištark: ,,Tu vienas jų" ir atsitrauk nuo jo kiek įmanoma.
15. Su Stetoskopu klausykis lifto sienų.
16. Atvirai ir nuoširdžiai šypsodamasi spoksok į vieną iš keleivių, paskui pusbalsiu tark:,,Aš su naujomis kojinėmis".

Žinote kas yra sex-rodeo? Tai kuomet guldote partnerę ant keturių, pradedate iš lėto ir tada pašnibždate jai į ausytę:
- tavo draugė daro tai geriau...
Ir bandote išsilaikyti 8 sekundes...

Eina vyras gatve, žiūri - nauja parduotuvė. Nagi, užeisiu, nusprendžia. Užeina, jį iš karto pasitinka besišypsantis pardavėjas ir išpila: Sveiki, mes labai džiaugiamės, kad užsukot, ką norėtumėt įsigyti? Vyras pagalvojo: - Na, pirštinių reikėtų. - Prašom į štai tą skyrių. Vyras prieina: - Laba diena, ieškau pirštinių. Pardavėjas: - Jums vasarinių ar žieminių? - Žieminių. - Tada praeikit į va tą skyrių. Vyras klausia sekančiame skyriuje: - Laba diena, ieškau žieminių pirštinių. - Jums odinių ar ne? - Odinių. - Tada Jums štaiii į tą skyrių. Vyras nesuprato, bet tiek to. - Laba diena, man reikėtų žieminių odinių pirštinių. - Jums su naturaliu kailiu, ar be? - Su natūraliu, žinoma. - Jums į skyrių priešpriešais. Vyrui nervai jau įtempti, bet tylėdamas eina. Nurodytam skyriuje jau pakeltu balsu: - Man reikalingos ŽIEMINĖS ODINĖS PIRŠTINĖS SU NATŪRALIU KAILIU. - Jums su užsegimu ar be? - Su užsegimu. - Ištieskit ranką, išskėskit pirštus. - Prašau. - Jums reikia į kaimyninį skyrių. vyras jau piktai: - Kas čia per... Jūs iš manęs tyčiojatės? - Nesijaudinkit. Mes paprasčiausiai norim Jums parduoti būtent tai, ko Jums reikia, kad Jūs nusipirkęs pajustumėt didžiausią malonumą. Jūs pirštines norite priderint prie šito palto? Vyras susierzines: - TAIP! - ir nueina į kitą skyrių. Priėjes prie sekančio pardavėjo, vienu atsikvėpimu: - Man reikia žieminių, odinių, užsegamų pirštinių su natūraliu kailiu, šitoms rankoms ir prie šito palto! - Jums reikia, kad pirštinės užsisegtų su užtrauktuku, ar su mygtuku? Vyras jau visai prie isterikos: - SU MYGTUKU! - Jums reiktų pas štaiii tą pardavėją. Tuo metu atsidaro įėjimo durys ir į parduotuvę įeina vyras, ištiestose rankose nešdamas išrautą unitazą, prie kurio apačios dar matosi prilipę plytelių gabaliukai. Prieina prie pirmo prekystalio ir šaukia: - Štai toks pas mane unitazas! Štai tokios plytelės! Savo užpakalį aš jums jau vakar rodžiau! Duokit man tualetinio popieriaus!!!

Vyksta matematikos pamoka didžiausių atsilikėlių klasėje. Pamokos tema - skaičiavimas iki penkių. Praradęs bet kokią viltį nors šiek tiek išmokyti vaikus, mokytojas duoda elementariausią pavyzdį:
- Kas bus, jeigu sudėsime vieną kumpį ir dar vieną kumpį?
Petriukas pakelia ranką.
- Na, Petriuk, sakyk, - su viltim sako mokytojas.
- Subinė, tamsta mokytojau.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47](48)[49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]