Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Naujasis rusas skiriasi su žmona ir niekaip jie nesusitaria kas vaiką augins. Žmona:
- Aš vaiko motina, aš jį ir auginsiu!
Naujasis rusas:
- Nu pala pala. Pamąstyk. Nu vot yra Coca-cola aparatas, aš įmetu rublį, man iškrenta skarbonkė. Tai kieno ji dabar - mano ar aparato?

Ateina žmogelis į vaistinę ir sako:
- Duokit man pakelį gandonų.
Vaistininkė:
- Pone, o jūs negalite mandagiau?
- Duokit man pakelį prezervatyvų.
- Na, o dar mandagiau?
- Prašyčiau pakelį kontraceptikų!
- O šiek tiek švelniau ar galite?
Vyriškis išsitraukia savo pasididžiavimą iš kelnių, deda jį ant prekystalio ir sako:
- Panele, aprenkite džentelmeną :D

Du medžiotojai sužeidė meškiną. Tas įsiutęs vejasi medžiotojus. Vyrai įsiropštė į medį. Meškinas bando lipti iš paskos.
Vienas medžiotojas sako kitam:
- Vasia, netiki aš jam nudaušiu kairį kiaušinį?
Šovė - ir tikrai kairio kiaušinio neliko.
Meškinas dar labiau įsiuto, lipa į medį.
Pirmasis medžiotojas:
- Vasia, žiūrėk, aš jam dešinį kiaušinį numušiu.
Vasia visas virpėdamas iš baimės sako:
- Bl@t, Petrai, šauk į galvą!!! Iš akių matau, kad ne dulkintis lipa!!!

Vaikinas su pana sėdi ant suoliuko. Vaikinas apkabina panelę per liemenį ir sako:
- Saulute, galima aš sau leisiu vieną dalyką?
- Galima!... - pasakė panelė ir užsimerkė.
- Nu matai, ir visai nesmirda, ane?

Eina jaunos vienuolės į prūdą maudytis ir pamato ten besimaudantį nuogą kunigą. Pirma kartą pamačiusios nuoga vyrą jos ir klausia:
- O kas čia? (rodo į pasididžiavimą)
- Čia, merginos yra nuodėmių atleidėjas....-atsako kunigas.
Kaip ir priklauso, joms atleido nuodėmes.... Vienuolės laimingos eina atgal i vienuolyną ir susitinka seną vienuolę. Toji ir klausia:
- Ko jūs čia tokios laimingos???
Tos papasakojo kaip joms atleido nuodėmes, kokios jos dabar tyros, nekaltos.... Senoji supyko, trenkė kumščiu per delną ir sušuko:
- Ot senas ožys, man tai sakė, kad čia yra dievo saldainis.... Tai visa naktį čiulpiau!!!!!!

Pasikviečia Čiapajevas pas save Anušką:
- Anka, išvalyk pagaliau tą kulkosvaidi, o tai is***iu
- Ech, Vasilijau Ivanovičiau, jūs vis žadate ir žadate...

Ateina senukas į vaistinę ir sako:
- Duokite man TAMPAX, labai skauda gerklę.
- Gal jums reikia COLDREX?
- Gal? O aš galvojau, kodėl juos taip sunku nuryti.

Vyrukas bėga paskui merginą:
- Panele, panele!
Ta sustoja.
- Jūs mane atsimenate? - klausia vyrukas.
- Ne.
- Na, kaip gi??? Mes juk su jumis pažįstami. Vakar abu buvom pas bendrą pažįstamą vakarėlyje. Išikalbėjom, paskui pasišalinom. Po to tarp mūsų įvyko... tai...
- Jaunuoli! - piktai pasakė mergina. - Tai dar ne priežastis pažinčiai!

Pietų miestelio aerodromas. Baigtas pasiruošimas ir pagal naujas taisykles lėktuvo vadas kreipiasi į keleivius per vidinį ryšį, na ten: "It's Captain speeking... Our flight ...". Pakalba apie orą. Paskui užmiršta atsijungti... Tuo tarpu varikliai pilnu režimu, o vadas: „... bėėėėėgam... karšta, lėktuvas perkrautas.... (pasikeikdamas)... prakaitas pila...“ Vos vos atplėšia lėktuvą nuo tako, lėtai kyla, įjungia autopilotą. Vadas atsilošia ir atsidūsta: „Ech dabar kavos ir oralinio sekso...“

Stiuardesė iš salono girdėjo viską nuo pradžios iki galo. Ji pašoka ir bėga į kabiną pasakyti, kad išjungtų ryšį.... Beveik prie kabinos ją paveja vyruko iš antros eilės balsas: „Ir kavos neužmirškite!!!"

Lenda tėtė Karlas lauk iš kanalizacijos. Išsigražinęs, tik veizolai baltuoja. Lenda ir niurna:
- Na, palauk, mažasis šikniau, grįši tu namo... Parodysiu tau ir požeminį raktelį... ir auksinį taką iki stebuklų lauko...

Ivanas prašo Vasilisos:
- Duok pora rublių bonkai...
- Eik tu, Ivanai, na...
- Kaip buvai rupūžė, taip ir likai!

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48](49)[50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]