Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Vakaras. Vartotojų kooperatyvo sargo būdelė. Devynios valandos vakaro.
Staiga sučirškia telefonas, sargas:
-Klausau
-Atleiskit ar nepasakysite, kada atidaroma alkoholinių prekių parduotuvė?
-Aštuntą valandą ryto.
-Vidurnaktis. Vėl sučirškia telefonas.
-Klausau
-Ar nepasakysite, kada atidaroma alkoholinių prekių parduotuvė?
-Aštuntą valandą ryto.
-Šeštą valandą ryte, sargą iš miegų pažadina telefono
skambutis. Sargas užsimiegojusiu balsu:
-Klausau
-Tai, kada atidaro alkoholinių prekių parduotuvę?, - vos pralemena balsas kitame
laido gale.
-Aštuntą valandą ryto. Visas girtas kaip tapkė, jam mat dar alkoholinių prekių
parduotuvės reikia ! Ko tau iš jos ten reikia?
-Man išeit iš ten reikia...

Ligonis klausia savo žmonos:
-Ką tu veiki?
-Rašau laišką vaikams, noriu parašyti, kad tu jau sveiksti. Tarp kitko, kokį žodį
geriau rašyti "laidotuvės", ar "pakasynos"?

Du kaimynai nutarė užmušti jautį. Prieš tą reikalą abu neblogai išgėrė. Po to
vienas paėmė jautį, laiko, o kitas su kuoka jam per galvą tvoja. Vieną kartą
užvažiavo - nieko - stovi. Po to antrą kartą tvojo. Staiga kaimynas ir sako:
-Klausyk Petrai, jei dar kartą man per galvą užvažiuosi, tai jaučio neišlaikysiu.

Čečėnija. Partizanai tardo rusų kareivį.Tardomasis-,,žydras".
-Kiek jūsų pulke karių?
-Nesakysiu!
-Machmudai, pradėk!
Tardomajam iš nugaros prieina Machmudas ir...
-Kokia jūsų ginkluotė?
-Nesakysiu!
-Machmudai!
Machmudas vėl pradeda savo.
-Tai gal dabar kalbėsi?
-Taip.
-Kalbėk!
-Machmudai, aš tave myliu!!!

Ateina vyras pas gydytoja ir sako:
- Žinot aš negaliu nešioti jokiu trusiku tik džinsus ir mano kauš**kai melyni gal galite kuom nors padeti?
Daktaras:
- Maukites kelnes paziuresim....Aha regis reiks nupjauti.
Mupjovė
Kita kartą jis vėl ateina pas daktara ir sako:
-Mano By**s mėlynas ką man dabar daryti?
- Maukitės kelnes pažiurėsiu.... Aha reiks pjauti
nupjovė po operacijos daktaras plaunasi rankas ir sako:
- O jūsų džinsai kartais nedažo?

Susitiko trys šunys. Vienas sako:
- Ei, kodėl vakar tave vežė pas veterinarą?
- Tai, kad aš lojau dieną naktį, tai nuvežė ir kiaušus nupjovė.O ko tu ten lankeisi?
- Aš sisiojau ant kiekvieno kampo tai mane nuvežė ir kiaušus nupjovė.
- O ko tu ten vakar buvai? - abu sužiuro į trečiąjį
- Aš "darydavau" viską kas tik juda. Net skylę medyje darydavau bet vakar mano šeimininkė ravėjo rūtų darželį tai aš ją irgi "padariau", tai ji nuvežė mane pas veterinarą nagų patrumpint...

Prabangus kruizinis laivas patyrė katastrofą ir į negyvenamą salą išmetė tik dešimt žmonių. Netrukus prasidėjo badas ir išsigelbėjusieji nutarė, kad trauks burtus ir vieną iš jų suvalgys. Vieną dieną suvalgė vieną, kitą dieną - kitą, kol pagaliau atėjo eilė iki vieno turtuolio.
- Na, ką, balandėli, vilkis savo „versačius”, nusikabinėk auksines grandines, tuoj tave valgysim.
- Ei, nejuokaukit, aš tuoj paskambinsiu su mobiliaku savo draugeliams, jie atskris su malūnsparniais, atgabens visokio maisto ir dar visus namo parskraidins!
- Tai ko tu iš pat pradžių taip nepadarei?!!! Juk tiek žmonių suvalgėm! - nustebo išlikę gyvieji.
- Aš galvojau, kad čia viskas įeina į kelionės programą, - patraukė pečiais turtuolis.

Sutiko valstietis Dievą ir nuoširdžiai pasišnekėjo:
- O Dieve, Tu mums toks geras-visko davei po du, tik šitą, patį smagiausią daikčiuką vieną.
- Tai kiek gi norėtum tų smagiausių daikčiukų?-paklausė Dievas.
- Nors penkiolika,- nesivaržydamas paprašė valstietis.
- Gerai, tegul būna kaip nori,- atsakė Dievas. Ir valstietis pajuto,kad pas jį atsirado penkiolika daikčiukų. Vienus pasikišo po diržu,kitus paliko laisvai kaboti,net ačiū nepasakęs norėjo sprukti, tačiau:
- Palauk brangusis, kodėl begi? O kur dar 30 kiaušinių?

Vyras klausia moters:
-Kas,pas tave tarp koju?
-Virtuve.
-O ar negaleciau pas tave savo desreles pasisildyt?
-Na ,zinok dabar barscius verdu.
-Na tai kas,barsciams saukstas grietines nepakenks...

Petriukas šnabžda:
- Mokytoja, aš Jus myliu…
- Bet Petriuk,- sutrikusi sako ji - aš nemyliu mažų vaikų!
- Nieko, mes jų saugosimės…

Močiute kodėl tavo tokia didelė burna?
-Anūkėle ką senelio be kelnių niekad nematei?

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50](51)[52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]