Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Miške dvi "brigados" santykius aiškinasi. Pristatyta džipų, bemkių, aidi šūviai, riksmai. Čia privažiuoja policininkas, išdidžiai išlipa iš savo pasato, prieina prie pirmo pasitaikiusio bandito ir sako:
- Laba diena. Ir kas gi čia dabar vyksta?
Banditas išsitraukia krūvą baksų, įkiša mentui į kišenę:
- Valink iš čia.
Mentas apsisuka ir lėtai traukdamas link mašinos murma:
- Eh, kokie visi šiais laikais paslaptingi...

Po parką vaikštinėja du "kieti" vyrukai su veisliniais šunimis. Vienas su bulterjeru, o kitas - su taksu. Tas su bulterjeru giriasi: "Mano šuo tai kietas - šunų kovose visus varžovus negyvai sudrasko".
"O mano, - sako kitas, - dar kietesnis: tavo šunį per kelias sekundes į skutus suvarytų".
"Ką?! Taksas bulterjerą?!! Papasakok babunei. Deramės?".
Abu sukirto rankomis ir paleido šunis. Taksas tik pripuolė, griebė bulterjerą ir bemat suplėšė į gabalus.
"Na ir šunelis!!! - apako bulterjero savininkas. - Kiek už jį mokėjai?".
"Ai, smulkmenos - dešimt gabalų už krokodilą ir penkiasdešimt už plastinę operaciją"...

Teisingumas Lietuvoje: stambus teisėtvarkos pareigūnas gatvėje patrenkė du pėsčiuosius. Teisme skelbiamas nuosprendis:
- Vairuotojas, kaip labiausiai nukentėjęs šio eismo įvykio metu, paskelbus nuosprendį, gaus vienkartinę premiją ir paaukštinimą pareigose.
- Piliečiui, kuris atsitrenkęs į automobilį, galva pramušė priekinį automobilio stiklą, skiriama 5 metų laisvės atėmimo bausmė.
- O tam piliečiui, kuris susidūrimo metu nusviestas į krūmus, skiriami 7 metai už bandymą paprukti iš įvykio vietos.

Vyras programuotojas grįžta namo iš darbo:
- Good evenning, dear, I'm now logged in!
Žmona: - Ar nupirkai duonos?
Vyras: - Bad command or file name!
Ž.: - Bet aš tavęs dar ryte prašiau!
V.: - Syntax error. Abort?
Ž.: - Duok man savo kredito kortelę, aš pati nueisiu į parduotuvę ir nusipirksiu.
V.: - Sharing violation. Access denied.
Ž.: - Tu mane myli - ar tik savo kompus? O gal tiesiog tyčia mane erzini?
V.: - Too many parameters...
Ž.: - Be reikalo už tavęs tekėjau...
V.: - Data type mismatch...
Ž.: - O kur tavo atlyginimas?
V.: - File in use... Try after some time.
Ž.: - Tai, pagaliau, kas aš tau?! Koks mano statusas šeimoje?!
V.: - Unknown virus.

Tiksliausias oro spėjimas

Jei norite sužinoti, koks lauke oras, prieikite prie lango ir pažiūrėkite į savo šunį.
Jei šuo šlapias, lauke lyja.
Jei šuo plaukioja kieme, lauke labai stipri liūtis.
Jei šuo smarkiai pasišiaušęs, pučia stiprus vėjas.
Jei šuo medyje, prašvilpė uraganas.
Jei šuo apsnigtas, lauke sninga.
Jei iš pusnies matosi tik šuns uodega, siaučia audra ir pusto.
Jei šuo guli iškišęs liežuvį ir garuoja, lauke karšta.
Jei šuns pėdsakai baigiasi ties prarajos kraštu — buvo žemės drebėjimas.
Jei šuns nesimato, lauke naktis.
Jei šuns kailis rūksta, o jis pats leidžia iš nasrų kibirkštis, lauke žaibuoja.

Oro spėjimas pagal šunį yra visiškai patikimas ir teisingas. Tik jums visada reikės laikyti savo šunį lauke. Ypač, jei norite laiku sužinoti apie blogą orą. Patikimiau net už Naglį Šuliją !!!

10 požymių, kad skaitote per daug anekdotų

1. Kompanijoje visiems juokiantis, jūs nesuprantate, kas čia juokingo.
2. Kam nors paminėjus armėnus, jūs iškart susidomite.
3. Pamatęs 600-inį "Mersą" imate žvalgytis, ar neatvažiuoja "Zapukas".
4. Pamatęs gatvėje gulintį žmogų, galvojate, kad tai bėgantis estas.
5. Žodis "uošvienė" jums atrodo nepadorus.
6. Jūsų žmona graži, seksuali ir protinga blondinė, o jūs dėl to
jaučiatės
nepilnavertis.
7. Galvojate, kad ligoninės operacinėje būtinai turi būti kelios katės
ar šunys.
8. Su savo kaimynu karininku bandote susišnekėti ženklais ir mykimu,
nes manote, kad kitaip jis nesupras.
9. Ežiukai jums asocijuojasi su vokiečiais.
10. Neįstengiate prisiminti nei vieno anekdoto, kai norite papasakoti
ką nors juokingo.

Žaidė berniukas kieme „Al Qaedą”,
Oriai nešiojo turbaną uždėtą.
Alachui pasimeldė jis ankstų rytą
Ir dviračiu trenkės į savo mokyklą.

Vaikučių ekskursiją kartą miške
Apsupo vilkų išbadėjus ruja.
Gerai, kad mamytės tiek maisto prikišo,
Kad vilkai prisiėdė ir vaikučiams dar liko.

Padangėj berniukas sau aitvarą laidė
Šalia oro uosto, kur laineriai skraidė.
Užkliuvo virvutė už vieno lėktuvo,
Ir berniukas laimingai Čikagon pakliuvo.

Klaidžiais bruzgynais po tamsius miškus
Plėšrus, įsiutęs, piktas ir gauruotas
Vis klaidžioja ir gąsdina visus
Ekskursijoje pamirštas penktokas.

Klausiu aš kaimyno Luko:
„Gal vilkolakis esi?”
Jis tik uodegą pabruko
Ir pradingo vėl nakty.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59](60)
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]