Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Visi skelbimai yra tikri.

Skelbėjams netrūko geros valios:

* Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus. Atsiveskite ir savo vyrus.

* Šiandienos katechezės tema: „Jėzus vaikšto vandeniu“. Rytdienos katechezė: „Jėzaus ieškojimas“.

* Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija jiems yra dėkinga.

* Ateinantį ketvirtadienį 17 val. renkasi mamų grupė. Tos, kurios nori būti tarp mamų, prašome kreiptis pas kleboną.

* Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio mokestis - 50 Lt. Į mokesčio kainą įeina ir maitinimas.

* Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos norite pasimelsti.

* Klebonas užsidegs savo žvakę nuo altoriaus. Diakonas savąją užsidegs nuo klebono ir po to uždegs visus tikinčiuosius, esančius pirmoje eilėje.
* Ateinantį sekmadienį parapijos salėje vaišės su patiekalais iš žirnių. Po jų - koncertas.

Meksikietiškose pasakose...gėris tūkstantyje seriju „ pletkina “ su blogiu, kol galų gale jam grįžta atmintis.

Meksikietiškose pasakose...gėris tūkstantyje seriju „ pletkina “ su blogiu, kol galų gale jam grįžta atmintis.

Žodžiai, kuriu NEIMANOMA pasakyti esant girtam:
Ne, daugiau man nebepilkite!
Ne, nedainuosiu, vistiek manęs niekas neklauso!
Labas vakaras pareigūne, kaip malonu kad jūs mane sustabdėte.
Ne, nenusirenginėk, tu ne mano skonio.

Žodžiai, kuriuos LABAI SUNKU pasakyti esant girtam: Gibraltaras
Trabekulotomija
Orangutangiukas
Determinantas

Žodžiai, kuriuos SUNKU pasakyti esant girtam:
Sociologija
Laplandija
Profesionalas

Žemaitis Jonas atlėkęs pas Petrą į daržinę rėkia:
- Petrai Petrai, tavo žmoną pees.
- Kas toks pees?
- tigi Antans.
- Anoks čia pesims vistyk parėjus reks perpist

- Vakaa, ėšvardinkėt pėnkis Afrikas gyvūnus, - paprašė muokytuojė par pamuoka... Pėrmasis pakielė ronka Petris. - No Petreli...sakyk. - Dramblys ėr ketorės bezdiuonės....

Velnee pasiūlė angelams sužaistė futbolo rungtynės. - Sutinkam! - apsidžiaugė angelaa. – žėnont, kad patys geriausi futbolininkaa – angelaa... - Geraa...- nesėspuorėj velnee.- Užtad teisiejee – mūsa!

Atėjės i policėjės nuovada, valkateelė pareiškė ,kad anou apvuogė.
-Puons policėjės vėršininkė, iš monės pavuogė 37 dalykus.
-Iš kor žėnaa teep tėkslee ?
-Dėdėlee poikee atsėmėnu,kad bova kortu kaladė ėr kėporė...

Rokoujės do senė draugaa:
- Mona žmuona, - ongels !
- Mona ėrgi ne žmuogos....

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76](77)[78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]