Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Keturios pelės gyvena viename bute.
Viena jų susinervinusi įbėga į svetainę ir sako:
-Kas suvalgė mano sūrį?!
Ateina kita ir sako:
-Kas išgėrė mano limonadą?
Trečia klausia:
-Kas naudojosi mano grotuvu?
Čia įeina ketvirtoji pelė sakydama:
-Niam, gurgšt, tralialia!

- Eilini, kaip tu stovi, tu ką, negali atsistoti į pozą, kuri mane patenkintų?!!!

Ei, merginos, gal jus pavežti?
- Mes ne merginos, mus jau vežė!

Pas okulistą:
- Daktare, po vestuvių man sutriko regėjimas - nematau pinigų!

- Mano sekretorė visą laiką nuobodžiauja.
- O manoji visuomet užsiėmusi, aš jai nuolat sugalvoju kokių nors užduočių.
- Kokių?
- Vakar liepiau sudėlioti visus per tris mėnesius gautus dokumentus eilės tvarka.
- O paskui?
- Paskui liepiau juos perrišti virvute ir išmesti į šiukšlių dėžę.

Ryte, kai vyras grįžo iš filatelijos parduotuvės nusipirkęs pašto ženklų, žmona jam sako:
- Brangusis, ar tu žinai ką mes galėjome nusipirkti už tuos pinigus, kuriuos tu išleidai ženklams?
Žinau, brangioji - tau kalinius arba man nieko.

Gaidys žiūrėdamas į stručio kiaušinį :
-Bet tu tik pamanyk , ką konkurentai sugeba ...

Ištekėjusi moteris ateina pas būrėją ir viltingai klausia:
- Geroji moterie, ar ilgai mano vyras dar kankins mane?
- Penkerius metus.
- O paskui?
- Paskui priprasite.

Matyti jus vienas malonumas, o nematyti - kitas...

- Koks skirtumas tarp braziliškų ir meksikietiškų muilo operų?
- Braziliškose pirmiausia kankinasi, o po to apsiženija, o meksikietiškuose pirma ženijasi, o po to kankinasi...

"McDonalds" kasininkas įsidarbina vaistinėje. Užeina eilinis pirkėjas:
- Norėčiau pakelio prezervatyvų.
- Naudosite čia, ar išsinešimui?

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83](84)[85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]