Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Pensininkė užėjo į banką, pamatė, kad eilės nėra ir supratusi, kad jai čia nėra ką veikti, išėjo bambėti į polikliniką…

Ateina moteriškė į viešnamį:
- Vyro noriu!
- Tik 3 yra laisvi: greitas, lėtas ir su fantazija.
-OK, duokit greitą.
Moteriškė nusirengė, žiūri greitasis jau apsirenginėja!
Sugrįžo, sako:
- Duokit lėtą!
Nueina su lėtu, nusirengia, o tas tik kaklaraištį nusiėmęs.
Sugrįžusi sako:
- Duokit su fantazija!
Žiūri ateina vyrukas ir samčiu per puodą daužo.
- Gana čia šūdą malt, dulkintis einam!
- Aš ką durnas per tokį griaustinį dulkintis!

Kodėl Internetas yra moteris:
1. Kuo ilgiau palaikomas ryšys, tuo daugiau tai jums kainuos.
2. Galima bendrauti keletą valandų iš eilės ir nesužinoti nieko naujo.
3. Vyrai naudojasi dažniausiai naktį.
4. Šiaip tai apmokėjimas už valandas, bet kai kurie čia dar sugeba ir užsidirbti...
5. Viešai erotika smerkiama, bet be jos egzistuoti negali...
6. Svajoja apie turtingą sponsorių.
7. Galima netyčia ir virusą pasigauti...

Du nauji lietuviai rado skelbimą laikrasty: "Nerealios atostogos Gruzijoje! 2 savaitės linksmybių, geros nuotaikos, plius grįšite numetę mažiausiai 10kg svorio! Kaina tik 500$". Na, susižvalgė du lietuviai ir nusprendė važiuoti pailsėti. Tik problema iškilo: abu vienos firmos savininkai ir nėra kam firmos palikti. Tai nusprendė, kad iš pradžių važiuos vienas, o po to kitas. Na, išvažiuoja vienas, grįžta po dviejų savaičių pailsėjęs, patenkintas, o kiek svorio numetęs! Kitas žiūri ir patikėti negali:
- Na, pasakok, kaip?
- Eik tu, Jonai, nerealiai! Nuvažiavau, o ten - gražiausios merginos visame pasaulyje, ir kad bėgioja jos po pliažą, kad bėgioja.
- Tai pala, o kaip tu tiek svorio numetei?
- Na, tai aš jas ir gaudžiau tas dvi savaites.
- O ko tu toks patenkintas?
- Tai paskutinę dieną pagavau.
Na, gerai, išvažiuoja kitas draugas i Gruziją. Grįžta po dviejų savaičių labai liūdnas, susinervinęs, o svorio kiek numetęs, net sunku pasakyti! Žiūri tas kitas į jį:
- Tai, Petrai, kas buvo? Kaip atostogos?
- Oi, neklausk, oi, neklausk. Nuvažiavau, apgyvendino mane papludimy, šalia gruzinų vyrų kempingo.
- Ir?
- Na, tai aš ir bėgiojau visas dvi savaites, o jie mane vis gaudė ir gaudė.
- Ir?
- Na, tai ką ir ką ir... ir paskutinę dieną pabėgau!

Ateina naujas rusas į autosaloną, pardavėjas pripuola ir klausia:
- Kuo galiu padėti?
- Tačkos reikia.
- Jokių problemų štai turime naujausią modelį Ford Focus.
- O kur čia Fokusas?
- Sėskit parodysiu.
Abudu atsisėda važiuoja keliu, pardavėjas sako:
- Matot priešais mus medis? Dabar užsimerkit, mes jį kiaurai pravažiuosim. Naujas rusas užsimerkia, pardavėjas ramiai apvažiuoja medį, sustoja,naujas rusas nusiperka automobilį ir lekia namo parodyti naujausio technikos stebuklo. Atvaręs susisodina visą savo šaiką ir lekia kiek mašina traukia.
Visiems sako:
- Matote priekyje medis? Visi užsimerkit. Mes jį kiaurai pralėksim.
Na ir visu greičiu įsibėgėjas rėžiasi į medį. Mašina į šipulius, patys vos gyvi, naujasis rusas sako:
- Kas bl*t akis atmerkė?!

Eina bomžas šiukšlynu. Mato - kažkokia moterėlė guli. Prieina, pažiūri,
paspiria koja. Moterėlė pramerkia akis. Bomžas klausia:

- Suskaičiuok iki trijų.
- 1, 2, 3...
- O dabar atbulai?
- 3, 2, 1...
Bomžas pasikąso galvą:
- Keista, visai nedurną bobą kažkas išmetė...

ūnus grįžta namo su auskaru ausyje.
Tėvas įdėmiai pasižiūri ir sako:
– Žinai sūnau, nuo neatmenamu laiku, auskarus ausyse nešioja arba piratai arba py***ai. Dabar aš pasižiūrėsiu pro langą ir neduok Dieve ten nepamatysiu tavo laivo..

Susitarė kartą katinas su kate susitikti prie namo kampo. Atėjus sutartam laikui, katinas eina į sustikimo vietą ir sutinka kitą katiną:
- Kur eini ? - klausia šis
- Dulkintis.
- O aš kartu eiti galiu ? - vėl klausia sutiktasis.
- Aišku gali.
Toks pokalbis pasikartoja dar kelioliką kartų, ir galų gale dulkintis eina 20 katinų gauja. Juos sutinka mažas kačiukas:
- Sveiki vyrai, kur traukiat ? - Klausia kačiukas
- Dulkintis - atsako visa gauja choru
- O ka tai reiškia ? - klausia kačiukas
- Eime kartu, pamatysi - Dabar į susitikimo vietą juda 20 katinų gauja, o ją vejasi mažas kačiukas. Katė pamačiusi kokia gauja artėja, išsigąsta ( tiek katinų ją mirtinai uždulkins ) ir puola bėgti. Visa gauja pasileidžia iš paskos. Taip ir begioja jie apie namą. Po kokių 30 ratų kačiukas staiga sustoja ir sako:
- Viskas, einu namo. Aš jau prisidulkinau.

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m dydžio duobę. Puskarininkis:
- Jonaiti.
- Klausau.
- Išeiti iš rikiuotės.
Jonaitis išeina.
- Šokite į duobę.
Nušoka.
- Petraiti.
- Klausau.
- Išeiti iš rikiuotės.
Petraitis išeina.
- Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.
Petraitis nugriūva.
- Kazlauskai.
- Klausau.
- Išeiti iš rikiuotės.
Kazlauskas išeina.
- Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.
Kazlauskas verčiasi.
Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:
- Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia
"Tetrį" žaidžiate...

Kaimas. Saulė leidžiasi taip lėtai. Ant prieklėčio sėdi trys diedukai.
- įdomu, įdomu, kuo gi bus mūsų anūkėliai?
Vienas sako:
- Maniškis toli eis, toli eis. Žinok, tik grįžta iš mokyklos, už švirkšto ir sau į veną. į daktarus taiko, miestan važiuos.
Kitas sako:
- Mano ne, maniškį prie žemės traukia. Tik žemė įšyla, jisai ir sodina, ir sodina. Tai kanapes, tai aguonas. Bus agronomas.
Trečias sako:
- Maniškis tai ant vairuotojo traukia, ant vairuotojo.
- Kaip tai? Baik, Petrai, meluot. Juk taviškis, sake, mašinų nemėgsta.
- Taip tik sako, o iš tikrųjų, parbėga iš mokyklos, į garažą, skudurą į benziną, prie veido ir ... "važiuojam".

Visiškai girtas Jonas antrą valandą nakties grįžta namo. Kartu atsiveda ir tokį pat girtą draugelį Petrą.
Jono žmona:
– Jonai, tu visiškai girtas! Tu net nežinai, kelinta dabar valanda! Tu nubaustas! Mėnesį – jokio sekso! Ir tau, Petrai tas galioja.

(1)[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]