Copyright 2015 Tuti.lt

Porų suderinamumas pagal horoskopus


Iki 29,5 metų tinkamiausių seksualinių partnerių Avinams reikia ieškoti tarp po Liūto ir Šaulio ženklais gimusių žmonių. Visa ši trijulė – Ugniniai zodiako ženklai, ir iki tokio amžiaus jie didžiausi nenuoramos. Peržengę 29,5 metų ribą Avinai palaipsniui tampa sėslesni, ne tokie karštakošiai ir kur kas praktiškesni. Tuo metu jie labiausiai sutinka su Jaučio ir Mergelės ženklais. Šie du Žemės ženklai pasižymi dideliu praktiškumu.


Po 29,5 metų Avinai tampa nebe tokie ekscentriški – jie visiškai atsiduoda meilei ir seksui ir savo energiją nukreipia gerovės didinimo linkme. Sulaukę 41,5 metų (tai – pusė Urano ciklo) Avinai privalo ypač dėmesingai save kontroliuoti, nes stipriau pasireiškia neigiami jų būdo bruožai (pavyzdžiui, nemokėjimas užbaigti pradėtų darbų). Šiuo savo gyvenimo laikotarpiu jie labiausiai dera su Svarstyklėmis (jautriu, išmintingu ženklu) ir Dvyniais (taip pat intelektualiu ženklu).


PORŲ SUDERINAMUMAS JAUČIUI

Iki 29,5 metų tinkamiausi Jaučio partneriai – Mergelės ir Ožiaragiai. Šie trys Žemės ženklai būtent iki šio amžiaus (29,5 metų) ieško atsitiktinių (gerąja prasme), šiek tiek pasyvių, bet jausmingų meilės ryšių. Bet jei Jautis pasirinko Mergelę, jis privalo turėti omeny, kad ji. graži… Po 29,5 metų Jaučiai ima dvasiškai bręsti ir tinkamą partnerį gali surasti tarp Dvynių ir Avinų. Dvyniai papildo Jautį intelektu, o Avinas – ugnimi ir energija. Avinas ir ypač Dvyniai – intelektualūs ženklai; ir, kadangi Jautis toli gražu nepratęs „skrajoti padebesiais“, kartais sveika truputėlį kilstelėti jį nuo žemės tam, kad jis galėtų gerai įsižiūrėti į savo paties gyvenimą ir to paskatintas padaryti išvadas ateičiai.


Po 41,5 metų, kuomet Jautis jau įgyja ilgai lauktą ir planuotą padėtį gyvenime ir visuomenėje, jis yra pasiruošęs ir gilesniems, labiau idealistiniams dvasiniams santykiams. Čia jam labiausiai tinka Skorpionas ir Šaulys. Šaulys sudarys Jaučiui galimybę pilnakraujiškai dalyvauti jam iki tol nepažįstamų sielos džiaugsmų puotoje. O Skorpionas galėtų jam išaiškinti visas paslaptingąsias gyvenimo puses, visuomet išmušančias Jautį iš vėžių; o taip pat pamokyti, kaip sujungti fizinį ir dvasinį meilės supratimą į vieną visumą. Beje, Skorpionas retgi bet kuriame amžiaus tarpsnyje gali
būti idealus Jaučio partneris sekso srityje.


PORŲ SUDERINAMUMAS DVYNIAMS

Visų pirma reikia pažymėti, kad dėl savo universalumo, vikrumo ir mokėjimo puikiai išnaudoti susiklosčiusias aplinkybes Dvyniai puikiausiai sutaria su visais dvylika ženklų; ir, be abejo, dažnam iš jų pavyksta apsilankyti visų dvylikos miegamuosiuose. Tačiau vis tik iki 29,5 metų geriausių partnerių Dvyniams reikia ieškoti tarp Svarstyklių ir Vandenių. Visi trys – Oro ženklai, ir iki 29,5 metų jie elgiasi natūraliai, kartais netgi šiek tiek lengvabūdiškai, tačiau visuomet labai liberaliai. Po 29,5 metų Dvyniai vis tik ima dvasiškai bręsti (nors ir lėčiau, negu visi kiti ženklai) ir pažinti savo tikrąjį charakterį, kuris palaipsniui tampa ne toks pašėliškas, ramesnis ir pastovesnis. Tuomet jie puikiausiai sutaria su Jaučiais ir Avinais. Jautis suteikia Dvyniams pastovumą ir mokėjimą tinkamai įvertinti tikrus draugiškus santykius, o Avinas kaip niekas kitas sugeba lytiškai sujaudinti ir padėti susidaryti savojo „Aš“ įvaizdį.


PORŲ SUDERINAMUMAS VĖŽIUI

Iki 29,5 metų geriausių partnerių Vėžiui reikia ieškoti tarp Skorpiono ir Žuvų ženklo žmonių. Visi trys – Vandens ženklai, mėgstantys intymius, aistringus ir labai emocionalius tarpusavio ryšius. Po 29,5 metų Vėžiai suvokia savo tikrąjį būdą, tampa kur kas liberališkesni ir ne tokie atsargūs. Tuomet jie geriausiai derinasi su energingais Dvynių ir Mergelės ženklais. Šių ženklų žmonės išlaiko savo jaunatviškumą bei energiją ir nesidrovi priimti brangių dovanų iš jau trečią dešimtmetį įpusėjusių Vėžių.

Po 41,5 metų Vėžiai turi pilnai subręsti ir įgyti sugebėjimą visiškai save kontroliuoti (tikimės, kad jie nugalės savo sentimentalumą). Tuomet jie puikiausiai sugyvens su Ožiaragiu – suvokiančiu atsakomybę, pusiau intelektualiu ženklu, kuris visada pasiruošęs apjungti bendrus tikslus ir išgales jiems pasiekti su jau „išsikvėpusiu“ Vėžiu.


PORŲ SUDERINAMUMAS LIŪTUI

Iki 29,5 metų geriausių partnerių Liūtas turėtų ieškoti tarp Avino ir Šaulio ženklo žmonių. Visi trys – Ugnies ženklai, tad tokiame amžiuje jie labai nepriklausomi ir veikia nesavanaudiškai bei objektyviai. Po 29,5 metų Liūtai pasiilgsta sėslumo, ramesnių santykių ir tampa praktiškesni. Tuo metu jie darniai sugyvena su Ožiaragiais, kurie, užsidėję karaliaus ar karalienės kaukę, gali sėdėti soste kartu su Liūtu, nežiūrint to, kad Ožiaragis retai būna toks pat kultūringas, malonus ir imlus. Iki 41,5 metų Liūtai taip pat puikiai sutaria su Dvyniais, kurie žavi Liūtą nuostabiu intelektu.

Po 41,5 metų Liūtai jau dvasiškai išprusę, ne tokie išpuikę bei ekscentriški ir pasiekę savo intelektualinės raidos viršūnę. Tuomet jie puikiausiai sutinka su Svarstyklėmis ir Skorpionu. „Svarstyklių – Liūto“ derinys – beveik idealus astrologinis duetas. Kadangi Svarstyklės visuomet stengiasi įtikti, o Liūtai to ir tetrokšta, jie sudaro klasikinę sėkmingą ir vienas kitu patenkintą seksualinę porą. „Skorpiono – Liūto“ derinys galimas tik tarp labai dvasiškai išlavėjusių žmonių. Tačiau kai jis pasitaiko – saugokitės! Tai tikroji valdžia, intelektas bei kūrybingumas – jau ne šiaip karaliai ir karalienės, o imperatoriai ir imperatorės.


PORŲ SUDERINAMUMAS MERGELEI

Nors šio ženklo žmonės turi visus duomenis meilei ir santuokai, jie , deja, nėra patys tinkamiausi meilužiai. Ir kadangi jų valdančioji planeta Merkurijus yra nepastovi ir permaininga, jiems labai nelengva pakeisti savo asmeninį charakterį. Iki 29,5 metų tinkamiausi Mergelės partneriai – Jaučiai ir Ožiaragiai. Visi trys – Žemės ženklai ir iki 29,5 metų elgiasi pasyviai; jų ryšiai nors ir atsitiktiniai, bet jausmingi; santykiai pastovūs ir artimi. Jaučio ženklo žmonės ištikimąsias Mergeles gali bene geriausiai įaistrinti, o labai organizuotas Ožiaragis gali tikėtis praktiško Mergelės proto paramos.
Po 29,5 metų Mergelės pradeda suprasti, kaip kvailai jos elgėsi gyvenime („tik darbas ir jokių pramogų“) ir Šiek tiek atsisako savo išdidumo, bet tik po to, kai sukaupia pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių. Dabar jos gali gyventi darnoje su Skorpionu, o taip pat su Liūtu. Abiejų šių ženklų žmonės labai vertina Mergelės intelektą ir gali duoti dalį savo jėgų silpnesniam Mergelės ženklui, kurį gyvenimo linksmybės aplenkia dėl vis to paties užimtumo darbu. Po 41,5 metų Mergelės jau išlavėjusios dvasiškai. Dabar jos gali pasiekti darną su Šaulio ženklo žmonėmis – protingais idealistais, pasižyminčiais visomis Mergelės dorybėmis, tik be jų draudžiančių ir tramdančių apribojimų; o ir pagyvenęs Šaulys, retai save ribojantis, yra pasiruošęs paklusti griežtai Mergelės drausmei.


PORŲ SUDERINAMUMAS SVARSTYKLĖMS

Iki 29,5 metų Svarstyklės seksualiniu požiūriu darniausios su Dvyniais ir Vandeniu. Visi trys – Oro ženklai ir iki 29,5 metų jų intelektualiniai, visuomeniniai bei seksualiniai ryšiai netvirti, nepastovūs. Po 29,5 metų Svarstyklių ženklo žmonės pradeda bręsti ir tampa praktiškesni; jų gyvenimas jau sėslesnis ir nebe toks vėjavaikiškas. Tuo metu Svarstyklės darnios su Skorpionu ir Avinu, nors šie du Marso valdomi ženklai kartais būna šiurkštoki ir agresyviai išdidūs. Tačiau abiems reikalinga švelni Svarstyklių pusiausvyra, ir jie skatina ramų jų elgesį.


PORŲ SUDERINAMUMAS SKORPIONUI

Iki 29,5 metų geriausi Skorpiono draugai – Vėžiai ir Žuvys. Visi trys – Vandens ženklai, kurie tokio amžiaus būna nepaprastai emocionalūs ir puikiai sąveikauja psichologinėje bei seksualinėje plotmėje. Kartais Skorpionai būna gana darnūs ir su Ožiaragio bei Mergelės ženklų žmonėmis. Po 29,5 metų jie ima bręsti ir suvokti savąjį pastovųjį „Aš“, kuris palaipsniui tampa nepaprastai agresyvus ir valdingas. Tada jie puikiai derinasi su Jaučio ir

Svarstyklių ženklais, valdomais Veneros planetos. Abu šie ženklai labai kantrūs ir gali ištverti valdingą bei agresyvų Skorpiono charakterį. Po 41,5 metų Skorpionas jau turi būti visiškai susiformavusi asmenybė ir išmokti kontroliuoti savąjį intelektualinį „Aš“, neprarasdamas jam būdingo seksualinio mitrumo. Tuo laikotarpiu tinkamiausi jo partneriai – Šauliai ir Vandeniai.


PORŲ SUDERINAMUMAS ŠAULIAMS

Iki 29,5 metų geriausių partnerių Šauliai turėtų ieškoti tarp Liūtų ir Avinų. Visi trys – Ugnies ženklai, bet iki 29,5 metų jų santykiai ne tokie glaudūs ir priklausomi, kaip, pavyzdžiui, tarp Vandens ženklų. Šios grupės žmonių pagrindinis devizas – visiška nepriklausomybė, visų pirma nuo savo partnerio. Beje, dėl tos pačios priežasties jaunystėje Šauliai gali puikiai sutarti ir su Žuvimis bei Jaučiais.

Po 29,5 metų Šaulys ima bręsti, tuo pačiu suvokdamas savo tikrąją asmenybę, kuri palaipsniui tampa labai nerami ir protinga. Tuomet jie gerai sutaria su abiem Merkurijaus valdomais ženklais – Mergele ir Dvyniais, kurių didelis intelektualumas žavi Šaulį. Po 41,5 metų Šaulys – jau išlavėjusi asmenybė, sugebanti puikiai save kontroliuoti ir analizuoti visus savo norus bei poelgius. Tuo metu jis tampa labai valdingas, netgi agresyvus; tačiau visų pirma – nepriklausomas. Tada jis dera su Jaučiu ir Svarstyklėmis – abu šie ženklai puikiai sutaria su valdingais žmonėmis.


PORŲ SUDERINAMUMAS OŽIARAGIAMS

Iki 29,5 metų tinkamiausių partnerių Ožiaragiai turėtų ieškoti tarp Jaučio ir Mergelės ženklo žmonių. Visi trys – Žemės ženklai, tad jų tarpusavio santykiai lengvi ir šiek tiek pasyvūs, tačiau labai pastovūs. Po 29,5 metų Ožiaragiai praranda savo santūrumą ir tampa nebe tokie griežti. Tada jie darnūs su Vandenio ir Skorpiono ženklais. Vandenis moko juo s kilnumo ir gerumo, humaniškiau žiūrėti į gyvenimą. Tačiau Skorpionas tinka dar geriau, nes jis labai protingas ir gudrus bei dalykiškas. Ožiaragis juo žavisi. Po 41,5 metų Ožiaragiai pasiekia savo pagrindinį gyvenimo tikslą ir protinės brandos viršūnę. Tada jie darnūs su Žuvimis – kitu pasiaukojančiu ženklu, teikiančiu Ožiaragiui dvasingumo.PORŲ SUDERINAMUMAS VANDENIUI

Iki 29,5 metų tinkamiausių partnerių Vandeniai turėtų ieškoti tarp Dvynių ir Svarstyklių. Visi trys – Oro ženklai, ir jų santykiai lankstūs ir nevaržantys. Dvyniai siūlo Vandeniui intelektualinį stimulą ir linksmą draugiją, o Svarstyklės – harmoniją ir pusiausvyrą. Po 29,5 metų Vandenį ima labiau dominti praktiškas, „žemiškas“ gyvenimas, ir tada jis puikiai derinasi su Mergelės ir Avino ženklais. Aštrus Mergelės protas ir jos sugebėjimas nenuilstamai padeda Vandeniui tapti praktiškesniu. Avinas Vandenį užkrečia liepsninga ambicija ir savuoju „Aš“ rodo gerą pavyzdį.

Po 41,5 metų Urano vaikai pradeda žengti teigiama kryptimi asmeniniame gyvenime ir darbe; jie pasirengę įžengti į aukštesnius visuomenės sluoksnius. Būtent šiuo laikotarpiu Vandenis itin darnus su savo priešingybe – Liūtu, kuris tokiame amžiuje taip pat jau pradėjo žengti ta kryptimi. Jeigu anksčiau Vandenio ryšiai su Liūtu buvo nesėkmingi, subrendę Vandeniai vėl gali pamėginti juos atnaujinti, nes tuo laikotarpiu jie jau diplomatiškesni (o to griežtai reikalauja Liūtai) ir žino, ko galima, o ko neįmanoma tikėtis iš Liūto, kuris retai vykdys kieno nors pageidavimus, jeigu pats to nenorės. Dabar šių abiejų ženklų derinys gali būti sėkmingas ir asmeniniuose santykiuose, ir darbe.


PORŲ SUDERINAMUMAS ŽUVIMS

Iki 29,5 metų tinkamiausi Žuvų partneriai – Vėžio ir Skorpiono ženklų žmonės. Visi trys – Vandens ženklai, ir iki tokio amžiaus jų santykiai labai glaudūs, emocionalūs, aistringi, dažnai net audringi. Jaunystėje Žuvis traukia Skorpiono valdingumas ir vaikiškas Vėžio nepraktiškumas. Po 29,5 metų jos gali būti-darnios su Svarstyklėmis. Šie žmonės patraukia Žuvis savo romumu ir susitvardymu. Subrendusias Žuvis gali traukti ir Vandenis, kuris išplečia jų bendravimo bei interesų ratą ir padeda nuslopinti pernelyg didelį emocionalumą.

Po 41,5 metų Žuvys jau stabilesnės ir priartėja prie savo geriausio draugo bei partnerio – Mergelės, visiškos Žuvų ženklo priešingybės. Abu ženklai – vienodo skrydžio paukščiai, tik skirtingo astrologinio pavidalo, ir vienas kitą visiškai stabilizuoja. Abu šie ženklai seksui beveik visiškai abejingi.Šaltinis: http://apiemistika.lt


Bandėte meilės ieškoti internete? Papasakokite, kaip sekėsi: ar teko nusivilti, o gal atvirkščiai, radote ten meilę? Ar teko susidurti su tuo, kad realybėje virtualiai sutiktas žmogus atrodė visiškai kitaip? Jūsų nuomonės laukiame el.paštu kurį galite mums parašyti užpildę formą kontaktuose.

PASIŪLYK STRAIPSNĮ