Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

- Moterims geriau, – vienas vyras sako kitam.
- Nei joms gerti reikia, nei pas mergas eiti.

-Kas nutiko tavo veidui,kad visas mėlynėm nusietas?
-Ai, vakar sporto salėje buvau, pasportuosiu truputį, galvoju...
-Nu. O tai veidui kas.
-Tai ten vienas galiūnas girą kilnojo ir numetė.
-Tau ant veido?
-Ne, sau ant kojos.
-O tai veidas?
-O mano veidas nusprendė, kad tai labai juokinga.

- Jonuk, kuo norėtum būti užaugęs? - klausia mokytoja.
- Statybininku.
- O kodėl?
- Statyčiau apvalius namus.
- O kodėl apvalius?
- Kad kampe daugiau nestovėčiau...

Man matematikos uždaviniai atrodo taip: plaukiojo du kupranugariai, vienas raudonas, kitas į kairę. Kiek sveria asfaltas, jei ežiui 24 metai?

Sėdi kameroje du kaliniai. Įeina trečias ir sako:
- Sveikinu jus su naujais metais.
Kaliniai apstulbę:
- Tai, kad birželis dabar...
Trečiasis:
- Ne, tai jums dar po metus sėdėti pridėjo.

Kalbasi du bičiuliai:
- Ką darytum, jei dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje mano ar gyvatės??

Karininkas klausia kareivio, kodėl jis ėjo į kariuomenę.
- Visų pirma, aš noriu ginti savo tėvynę.
- Teisingai!
- Antra, aš tapsiu stipresnis.
- Teisingai!
- Trečia, niekas neklausė mano sutikimo!

Pavagia kažkas kunigo dviratį. Šis nueina pasiguosti savo kolegai ir sako:
- Nenoriu nieko užgauti, tik noriu susirasti savo dviratį.
Kunigas moko:
- Sekmadienį užlipk į sakyklą ir sakyk dešimt dievo įsakymų. Sakydamas
„Nevok“ žiūrėk visiems į akis. Tas, kuris paraus, ir bus vagis.
Po mėnesio jiedu vėl susitinka.
- Na, ar padėjo? – klausia vienas.
- Taip. Užlipau į sakyklą ir kai tik ištariau „Nesvetimoteriauk“,
atsiminiau, kad dviratį pas Onutę palikau.

Eina moteriškė per turgų pro vyruką, kuris pardavinėja uodą stiklinėj
bankej, ant kurios parašyta „Vyrų pakaitalas. 100 Lt.“
– Ir kaip juo naudotis?
– Atidarysit stiklainį, o jis žinos ką daryt.
Bet dėl visa ko, užsirašykit mano telefono numerį.
Nusipirko. Parėjo namo, nusirengė, atsigulė į lovą, atidarė stiklainį. Uodas
išskrido, nutūpė ant lubų ir sėdi.
Ji skambina vyrukui, tas atvažiuoja ir sako uodui:
– Žiūrėk asile, paskutinį kartą rodau.

Žaislų parduotuvėje:
- Duokite man, prašau, štai šį didelį, raudoną užpakalį.
- Atsiprašau, bet čia ne užpakalis, o širdis!
- Žinote, aš 20 metų dirbu kardiologu. Duokite tą didelį, raudoną užpakalį!

Na kaip ten buvo nežinia, bet numirė studentas. Nukeliauja į pragarą, o ten velnias ir klausia:
- Į kokį pragarą nori – paprastą ar studentišką?
Studentas pagalvojęs:
- Gal į paprastą pragarą…
Na taip ir padarė. Nukeliauja studentas į paprastą pragarą, o ten alus,
merginos, puotos ir visa kita. Viskas būtų gerai, bet kiekvieną
vakarą ateina velnias ir sukala vinį į šikną. Na pragyveno jis ten
keletą mėnesių, atsibodo jam tas velnias su savo vinimis. Sako velniui:
- Klausyk perkelk mane į studentišką pragarą, gal ten geriau bus.
- Gerai, – sako velnias.
Persikelia
studentas į studentišką pragarą, o ten viskas tas pats – alus,
merginos, ir kas svarbiausia, jokio velnio kiekvieną vakarą. Na gyvena
taip studentas porą mėnesių, tris, keturis. Po keturių mėnesių ateina
velnias kibiru vinių nešinąs:
- Nu ką studentas – sesija atėjo...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17](18)[19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]