Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

Važiuoja simpatiška blondinė, staiga sugenda mašina.
Na ką, sustoja, langus pavalo, padangas paspardo - neužsiveda ir viskas!!!
Žiūri - šalia eina gruzinas.
Ji sako:
- Klausyk,buk geras, padėk man, sutaisyk mašina aš tau gerai sumokėsiu...
Gruzinas atsisuka:
- Na, žinok, kad man nieko nereikia ir netruksta,visko turiu per akis...
Blondinė pamastė:
- Klausyk, aš tikrai labai skubu, pataisyk man mašina, aš atsiduosiu tau. Daryk su manimi ką nori...
Na, gruzinas pamastė, sutaisė mašina,ir išdulkino ją.O blondinei žiauriai patiko:
- Klausyk, važiuojam su manim į Kanarus, aš ten pilį turiu, tau sportinę mašiną nupirksiu gerą, pinigų duosiu kiek tik užsimanysi....
- Tu ką, aš tau sakiau, kad nieko man netrūksta, eik geriau pas mano draugą Gogą, jis geriau sugeba!!
Blondinė:
- Nu ką tu, kaip jis gali sugebėti geriau negu tu?
- Nu kaip, kaip? Goga prieš metus mešką išdulkino, tai ta lig šiol jam žemuogių iš miško neša..

-Tėte, tave matematikos mokytoja į mokyklą kviečia.
-O kas nutiko?
-Ji manęs klausia: kiek bus 7 kart 9? Aš jai sakau: 63. Ji klausia: O 9 kart 7? Aš atsakau: Koks bl.. skirtumas.
-Tikrai, koks skirtumas? Gerai nueisiu.
Kitą dieną grįžta sūnus iš mokyklos, prieina prie tėvo:
-Tėte, tu mokykloje buvai?
-Dar ne.
-Kai eisi, užeik ir pas fizinio mokytoją.
-Kas nutiko?
-Per fizinio pamoką darėme mankštą. Mokytojas liepė pakelti vieną ranką, aš pakėliau. Po to liepė pakelti kitą ranką, aš pakėliau. Po to liepė pakelti kairę koją, aš pakėliau. O dabar sako pakelkite dešinę koją. Aš jam ir sakau, ką ant b... stovėti?
-Ale tikrai. Gerai užeisiu.
Grįžta sūnus iš mokyklos sekančią dieną:
-Tėte tu į mokyklą buvai nuėjęs?
-Dar ne.
-Tai ir neik, mane iš mokyklos išmetė.
-Už ką?
-Pakvietė mane pas direktorių, užeinu į kabinetą, ten sėdi matematikos mokytoja, fizinio mokytojas, ir piešimo mokytoja.
-O piešimo mokytoja kokio b... atėjo?
-Aš tą patį paklausiau.

Per atostogas naujasis rusas susitinka kitus naujuosius rusus. Jie jo klausinėja:
- Ar turi 3 mersus 600-uosius?
- Ne.
- Ar turi vilą 3 aukštų ant ežero kranto?
- Ne.
Tie kreivai pradeda į jį žiūrėti:
- Tai gal auksinę grandinę ant kaklo nešioji?
- Nu irgi ne, - pasimetęs atsako tas.
Vakare skambina žmonai:
- Žiūrėk, brangioji, parduok kokį porą mūsų Linkolnų ir nupirk tris 600-uosius mersus. Pasamdyk statybininkus, tegu nugriauna mūsų vilos tuos tris viršutinius aukštus, vistiek ten niekas negyvena. Na ir dar pakviesk meistrą - tegu šuniui pritrumpina grandinę, kad man ant kaklo panašiai užtektų.

Važiuoja traukiniu lietuvis ir gruzinas. Lietuvis valgo lašinius, gruzinas prieina ir klausia:
- Kas čia?
- Lašiniai, - atsako lietuvis.
- Duok paragaut. Pff, kas čia per lašiniai! Pas mus pasigauni kiaulę, pasipjauni ir būna tau lašinių.
Lietuvis toliau valgo, gruzinas vėl klausia:
- Kas čia?
- Kumpis.
- Duok paragaut. Pff, kas čia per kumpis! Pas mus pasigauni strutį, pasipjauni, ir būna tau kumpio...
Lietuvis supyko, išsitraukė arbūzą ir valgo. Gruzinas klausia:
- Kas čia?
- Agrastas!

Poxuistai...
Jis: Man px, daryk ka nori, mes draugai..
Ji: Sakei, px.. Tai kodel pavydi?
Jis: man px ka sakiau!

Blusa krizės metu prarado darbą… na stovi ji darbo biržoje ir jai sako:

-Yra viena vieta pas Vytą barzdoj.

Na gerai…, blusa sutinka, bet sekančią dieną vėl grižta į darbo biržą ir sako:

-Žinot, aš pas Vytą negaliu dirbt, matot jis ruko, o man astma..

-Na tai tuomet pas Petrą klyne viena laisva vieta yra…

Nu ok. Bet sekančią dieną blusa vėl pasirodo darbo biržoje ir tarė:

-Žinot ką, aš ir pas Petrą negaliu dirbt..

-Kodėl??

-Matot, užmiegu pas Petrą klyne, o atsibundu pas Vytą barzdoj.. O man taigi astma..

Tėtis klausia Petriuko:
– Ką tu myli labiau – mane ar mamą?
Petriukas:
– Aš myliu jus abu vienodai.
Tėtis:
– O jeigu aš iškeliaučiau į Ameriką, o mama į Paryžių, kur tu keliautum?
Petriukas:
– Žinoma, kad į Paryžių, juk ten žymiai gražiau.
Tėtis:
– Gerai, o jeigu aš keliaučiau į Paryžių, o mama į Ameriką, kur tu keliautum?
Petriukas:
– Į Ameriką!
Tėtis:
– Tai vis dėlto tu linkęs sekti paskui mamą?
Petriukas:
– Ne. Taip yra todėl, kad aš Paryžiuje jau esu buvęs!

Brangusis, gal šiandien užsuksi į svečius? Pasilinksminsim!
- Atleisk, aš negaliu, aš vedęs…
- Koks juokingas! Vedęs jis… Santuoka – tas pats, kas ir su automobiliais.
- Ta prasme?
- Na, žiūrėk, tu turi automobilį?
- Turiu… “Opeliuką”.
- Na, o jeigu tau pasiūlytų pasivažinėti “Lexus’u”, sutiktum?
- Aha!
- Tai ateik šiandien į svečius!
- Ne!
- Kodėl?
- O “nachren” man antras “opelis”?

Ateina dešimtokė pas tėvą:
– Tėti, man vienas vaikinas pasakė, kad mano apdaila nebloga, didelis bamperis ir kad būtų įdomu pažiūrėti, kas yra po kapotu… Ką tai reiškia?
– Tu jam perduok, kad tau dar garantinis, o jeigu jis sugalvos pažiūrėti po kapotu ir pamatuoti alyvos lygį, aš jam duslintuvą praplatinsiu iki neregėtų matmenų…

Vyras viešbutyje užsimano į tualetą. Vyru tualetas neveikia. Vyriškis bėga prašyt rakto į moterų tualetą. Aptarnautoja duoda raktą, bet prigraso kad nespaudinėtų mygtukų, ypač trečio. Žmogelis nueina, sutvarko reikalus ir užsimano išbandyt tų mygtukų veikimą. Paspaudžia pirmą, nusileidžia vanduo. Paspaudžia antrą, jį papudruoja. Vyriškis galvoja, spaust trečią, ar ne. Pagalvojęs, kad nieko baisaus nebus, paspaudžia.
Atsibunda ligoninės palatoje. Pamatęs seselę pradeda klausinėti:
- Kas man nutiko?
- Buvote moterų tualete?
- Taip.
- Ir spaudėte mygtukus?
- Na, taip.
- Ir kas buvo kai paspaudėte pirmąjį?
- Nusileido vanduo.
- Antrajį?
- Mane papudravo.
- O trečiąjį?
- Neatsimenu…
- Tai žinokite, kad ten buvo automatinis tamponų išėmėjas.

Palikau nešiojamą kompiuterį ant grindų.
Močiutė pagalvojo, kad tai svarstyklės…
Nu karoče, močiutė sveria apie 2000 litų….

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16](17)[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]