Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

http://files.adme.ru/files/news/part_44/444055/5510355-R3L8T8D-650-klaus-leidorf-11.jpg

Skambina blondinė savo vyrui advokatui į ofisą verkdama. Tas klausia:
- Kodėl verki, gražuole?
- Va, vis bandau sudėliot dėlionę, bet niekaip neišeina. Visos dalys atrodo vienodos...
- O kokią dėlionę dėlioji?
- Na, ant dežutės nupieštas gaidys... Nu bet man niekaip neišeina jo sudėliot...
- Ei, nusiramink, kai tik grįšiu namo, mes ją sudėliosim kartu, gerai?
Taigi, grįžta vyras namo ir randa blondinę verkiančią, parkritusią ant grindų ir puolusią į depresiją... Vyras apkabina ją ir sako:
- Nagi, kelkis nuo grindų ir nebeverk. Juk tu tokia graži... Dabar paklausyk ką darysim... Sudėsim sausus pusryčius atgal į dėžutę ir niekam apie tai nepasakosim!

Blondinei pagaliau nusibodo, kad ją visi įžeidinėja dėl plaukų spalvos. Nusprendė ji įrodyti, kad nėra kvaila. Nusidažė plaukus tamsiai ir išvažiavo į kaimą. Žiūri blondinė – piemuo gano avis. Prieina prie piemens ir klausia:
- Jeigu aš tiksliai suskaičiuočiau, kiek tavo bandoje yra avių, ar vieną man padovanosi?
- Gerai, skaičiuok. Jei teisingai suskaičiuosi – atiduosiu tau avį, - sako piemuo.
Blondinė suskaičiavo.
- Trisdešimt trys avys.
- Teisingai, bet jei aš atspėsiu, kokia tavo plaukų spalva, avį man grąžinsi? – siūlo piemuo.
- Gerai, spėk, - sutiko blondinė apsidžiaugusi, kad laimėjo avį.
- Blondine, grąžink mano šunį!

Stovi kareivių rikiuotė. Iš vienos į kitą pusę vaikšto karininkas ir dalina eiliniams darbus. Vieno žmogelio paklausia:
- Kuom tu buvai, kai netarnavai armijoj?
- Padavėju,- sako eilinis.
- Gerai, tada tu eisi į virtuvę bulvių lupt.
Bet vienas kareivis mikčiojo ir jis buvo taksistas. Karininkas klausia:
- Kuom tu buvai, kai netarnavai armijoj?
Tas norejo pasakyt, kad taksistu. Sako:
- Ta..., ta-a... ta, ta, taaa...........
Karininkas neiškentęs:
- Na gerai, būsi kulkosvaidininku!

Medicinos egzaminas. Nekaip sekasi. Dėstytojas užduoda paskutinį klausimą:
- Jei atsakysi – išlaikei. Ar karvėms abortus daro?
Studentas galvojo, galvojo:
- Galima aš išeisiu pagalvoti ir po to atsakysiu?
- Nu, eik.
...Išėjo. Klausinėja visų - niekas nežino. Jau neviltis. Žiūri - narkomanas kažkoks eina.
- Klausyk, gal tu žinai, ar karvėms abortus daro?
Pažiūrėjo narkomanas į studentą:
- Nu tu, bičas, žiūriu rimtai prisidirbai...

Vyksta sociologine apklausa. Žurnalistas paskambina į duris,
atidaro vyras. Žurnalistas:
- Laba diena. Šiuo metu yra atliekama apklausa apie šiuolaikinį
šeimos modelį, jo pokyčius. Sakykite prašom, kiek jū sų šeimoje yra
gėjų?
Vyras:
- Nežinau… Palaukit, tuoj paklausiu žmonos. Petrai, kiek pas mus
šeimoje yra gėjų?

Žmona išvažiavo j sanatoriją. Kitą dieną skambina jai vyras ir klausia:
-Kur padėjai puodus?
-Miegok namie, -atsako žmona ir padeda ragelį.
Kitą dieną jai vėl skambina vyras ir klausia to paties.
-Aš tau sakau, kad miegotum namie! -atkerta žmona.
Po dar kelių tokių pokalbių nieko nesuprantantis vyras liaujasi skambinęs žmonai, bet puodų taip ir neranda. Galiausiai, kai žmona grįžta namo, užsipuola ją:
-Tai kurgi tu tuos puodus padėjai, kad niekaip negalėjau rasti?!
-Aš gi tau sakiau, kad miegotum namie, -ramiausiai atsako žmona, nueina į miegamąjį, nukloja nuo lovos antklodę, o po ja guli puodai...

Karas - Džiunglės. Į žvalgyba buvo išsiusti trys kariai ir vienam gyvatė suleido nuodus į kiaušus. Vienas sako:
- Ka daryt?
Kitas atsako:
- Skambink į štabą gal žinos ką daryti.
- Alio, Štabas, Eiliniam Jonui suleido nuodus gyvatė. Ką daryt?
- Reikia iščiulpti nuodus..
Po to kitas paklausia:
- Nu ką sakė?
- Sakė jog jis mirs..

Sugavo vilkas miške Raudonkepuraitę. Nusitempė į krūmus:

– Duok!

– Vilke, tu ką, išprotėjai?!

– Aš kam sakiau? Duok!

– Vilke, tu juk toks didelis, o aš tokia maža!.. …

- Duok arba aš rimtai supyksiu!

Raudonkepuraitė pasikėlė sijonėlį. Kelnaites pradėjo mautis.. Vilkas, supykęs:

– Ką, aš Tave čia šikti atsivedžiau? Pyragaičius duok.

Tėvas:
- Taip, sūneli, taip! O gerai! Drąsiau, dar žingsnelį, dar vieną!.. Šaunuolis! Tu gali vaikščioti! Motin, girdi, tempk kamerą, mūsų vaikas iš mokyklos diskotekos grįžo!

- Ljabuka, sirdjale :****
- Labuka, mazuli :*
- Tju ljabai grazhi :***
- O tu ne :D
- Pisk nx, krw pz sudauzysju, nju nx.

[1][2][3][4][5](6)[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]