Copyright 2015 Tuti.lt

Anekdotai sypsena

- Liabūkas. Ką veyki?
- Ai nk. Mūzono klaūsaū. O tū?
- Valgaū. Nory papyldaū forūmą?
- Nū geray.
- Tyk tū mąn atgąl. Okis?
- Okis. :**

- Ljabuka, zujka :*
- La, sexiook :@
- Ash sexiookas? ejk, jau... :*** cja tju sexiooke :@@@@
- Nju bajk, tju sexiookas gi :@
- Nea, tju mejlutia tikra :@
- Nju geraj, tju ne sexioox tada...
- Dusk nx, zjurke... pz krw

Atsikėlė studentas ryte po tūso ir prisiminė, jog egzaminas. Nematęs nei dėstytojo, nei žinąs, koks egzaminas, sumąstė pabandyti savo laimę. Sunkiai jis atėjo į auditoriją, kažką parašė. Vėliau dėstytojas pasikviečia studentą ir liepia duoti savo studijų knygelę. Paskaitinėjęs kažką, nusišypsojo ir tarė:
- Visko esu matęs, bet kad pirmakursis fizikas medicinos ketvirtakursių egzaminą išlaikytų, dar nėra buvę.

Vyras eina į vonią kaip tik tuo metu, kai žmona išeina iš jos.
Staiga pasigirsta skambutis į duris. Žmona įsisuka į rankšluostį ir nuskuba atidaryti. Atidaro ir nespėja išsižioti, kai kaimynas Petras jai sako :
- Duosiu ...tau 800 Lt, jei leisi rankšluoščiui nukristi. Ji akimirką pamąsto, paleidžia rankšluostį ir stovi nuoga priešais Petrą. Jis paduoda jai 800 Lt ir dingsta. Moteris susisuka į rankšluostį ir grįžta. Vyras klausia:
- Kas ten buvo?
- Petras,- atsako ji.
- Ok, ar jis ką nors sakė apie 800 Lt, kuriuos jis man skolingas?

- Brangusis, jeigu aš išeisiu pas kitą, tu gailėsies?
- Kodėl man turi būti gaila nepažįstamo vyro?

Vyksta fizikos egzaminas. Profesorius klausia studento:
– Tu važiuoji autobusu ir tau karšta, ką darysi?
Studentas:
– Atidarysiu langą!
Profesorius:
– Tuomet apskaičiuok, koks bus vėjo greitis pro langą.
Studentas neišlaiko egzamino. Įeina studentė, profesorius vėl klausia:
– Tu važiuoji autobusu ir tau karšta, ką darysi?
Studentė:
– Nusivilksiu švarkelį!
– O jei tau labai karšta?
– Nusivilksiu bliuzelę!
– O jei tu nebegali kentėt, tau be galo karšta?
– Nusivilksiu visai, bet lango tai tikrai neatidarysiu!

Dukra grįžta namo po vakarėlio. Pasitinka mama:
– Ir tu taip atrodydama buvai diskotekoje?
– Taip…
– Na ką, apsirenk ir eik miegoti…

Japonų šeima barasi.
Vyras šaukia ,,Sukitaki!"
Žmona jam atsako ,,Kowanini!"
Vyras atrėžia ,,Toka a anji rodi roumi yakoo."
Žmona puola ant kelių ir maldauja ,,Mimi nakoundina tinkouji..."
Vyras į tai piktai atsako ,,Kina tim kouji!"
Nu ir tik pasižiūrėkite į save - skaitote čia visi lyg japonų kalbą suprantat...

Pas gamyklos direktorių į kabinetą labai supykusi
įbėga vyriausio inžinieriaus žmona:
- Kiek jūs pakesit mano vyro išsidirbinėjimus?
Visi žino, kad jis paleistuvis ir alkoholikas.
Negana to, vakar jis parėjo apsimovęs
moteriškomis kelnaitėmis. Ir trenkia moteriškas kelnaites direktoriui ant
stalo.
Direktorius sako:
- Žinai aš vėliau su tavo vyru pakalbėsiu ir
imsiuosi priemonių. O dabar tu eik, nes pas mane
delegacija svečių ir aš labai užsiėmęs. Taip pasakęs jis įsideda kelnaites į kelnių kišenę. Kitą
dieną direktoriaus žmona lygina jam kelnes,
randa kelnaites ir rėkia:
- Klausyk, kada tu baigsi savo debiliškus
juokelius? Aš dvi dienas ieškau savo kelnaičių, o
jos pas tave kišenėje!!!

Susitinka du draugai ir staiga vienas jų pastebi,
kad kitas mikčioja, ko ankščiau niekada nebuvo.
Na žodžiu paprašo jis paaiškint, kaip jis čia
mikčiot pradėjo, o draugelis ir pasakoja:
- Nu mes su broliu anksti našlaičiais likom ir, kad
iš bado nemirt, nusipirkom ožką, o kadangi nei vienas melžt nemokėjom, tai pasikeisdami tiesiai
iš tešmens pieną čiulpdavom... Nu, žodžiu, bėgo
metai, mes suaugom, ožka paseno, tai ir nutarėm
ją parduot. Nuvedėm į turgų, visi vaikšto, niekas
pirkt nenori. Pagaliau priėjo toks diedukas ir
klausia: - Tai už kiek berniukai tą ožį parduodat?!!!
Nu tai brolis vietoj krito, o aš mikčiot pradėjau...

Vyksta pirmieji skraidymai – skraidymai kosmose.
Iš skrydžio valdymo centro (C):
- Bobikai
- Au!
(C): – Patikrink elektros instaliaciją ir slėgio rodiklius…
(C): – Tūzikai!
- Au!
(C): – Patikrink temperatūrą ir kuro duomenis
(C): – Čiukčia!
- Au!
(C): – Ne “Au”, o “klausau”. Pamaitink šunis ir nieko neliesk…

[1][2][3][4][5][6](7)[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]
[61][62][63][64][65][66][67][68][69][70]
[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80]
[81][82][83][84][85][86][87][88][89][90]

[91][92][93]